nieuws

oprichting van het vpa-geschiedenis

In december 2003 werd op het station in Arnhem in de vrieskou een gezin, man, vrouw en twee kinderen, aangetroffen. Zij waren uitgeprocedeerd en hadden geen recht meer op opvang. Daarom waren ze op straat gezet. Het moment was bepaald door de leeftijd van het jongste kind, een baby van zes weken. Een vrouw die zwanger is mag wanneer ze geen recht meer heeft op opvang samen met eventuele gezinsleden in de opvang blijven tot de baby zes weken is. En dan gaan ze de straat op. Dat zijn in Nederland de regels. En er zijn mensen die bereid zijn die regels uit te voeren. Maar er zijn ook mensen die niet willen accepteren dat er in Nederland zo met mensen wordt omgegaan. Het gezin vond tijdelijk onderdak in ruimten die horen bij de kerk van de Parkstraatgemeente.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd het initiatief genomen voor oprichting van Stichting Vluchtelingen Platform Arnhem (VPA). Naast vertegenwoordigers van Arnhemse kerken waren bij de oprichting onder meer vertegenwoordigers van GroenLinks, SP, Christen Unie en het Rode Kruis betrokken. Ook waren mensen aanwezig van Onbegrensd. Zij ondersteunden al langere tijd asielzoekers in nood.